Etiketter

, , , , ,

Under en kort fototur för ett par veckor sedan till den väldigt närbelägna Högstorpskogen gav jag mig själv begränsningen att enbart använda makroobjektivet. Stativ och fjärrutlösare var då för mig nödvändiga tillbehör. Ja egentligen behövs varken det ena eller den andra. Man kan ju höja ISO-talet ordentligt (och därmed slippa stativet) respektive att använda kamerans självutlösare. Men sådana lösningar har ju sina begränsningar: onödigt brus och svårt att få fokus på rätt ställe utan stativet. En fjärrutlösare är bra mycket bekvämare än att ställa in kameran på på självutlösare och riskera att rubba kameran när man trycker på avtryckarknappen. Med fjärrutlösare kan man dessutom tajma rätt ögonblick, dvs. i detta fall vänta ut eventuella rörelser i motivet orsakade av vinden.

Nu blev det bara fyra olika motiv denna ganska sena eftermiddag, varav tre gav visningsbara bilder. En svår utmaning vid makrofotografering är att välja rätt bländare (skärpedjup), provade därför flera olika bländare. Här är det också en stor fördel att använda stativ eftersom alla bilder får samma utsnitt. Men om bilderna nedan har ”rätt” skärpedjup är upp till dig att bedöma och kanske kommentera. Sanningen sitter som bekant i betraktarens ögon!

20141130-0002 20141130-0007

20141130-0013Den sista bilden lider(?) av ett grässtrå som sticker in från vänsterkanten och över en av svamphattarna. Hade jag upptäckt detta vid fotograferingen hade jag med största säkerhet ansat bort det, men jag ville inte inte ta bort strået i efterhand med datorns hjälp. Rätt eller fel beslut? Hur mycket sämre blir bilden av detta strå? Eller bidrar strået till bildupplevelsen?

Annonser