Etiketter

, , ,

Första semesterdagen, dvs. för drygt två veckor sedan, blev det en tur till Lund och dess nära omgivningar. Siktet var inställt på de fascinerande vresbokarna i naturreservaten Prästakogen och Gryteskogen, vilka gränsar till varandra. Men innan vresboksfotograferandet blev det fika och en kort vandring i Knivsås-Borelunds naturreservat, där Dalby stenbrott ligger.

Vresbok är en mutationsform av den vanliga boken. Mutationen kan ta sig lite olika uttryck: trädet kan få en paraplylik krona (”paraplybok”), det kan få ormlikt vridna stammar och grenar (”ormbok”) och det kan bilda flera stammar, förgreningar som utgår strax under eller strax över marknivån. Ofta ser man en kombination av de olika formerna. Vresboken är i Sverige känd enbart från Skåne. Beståndet, som har sitt centrum kring Torna Hällestad, är förmodligen det största i Europa.
[Källa: Europas största bestånd av vresbok, SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:5 (2009).]

På kvällen drog vi vidare till östra Skåne för att springa orientering på Ravlunda skjutfält. Det gick förvånansvärt bra med tanke på att det var årets första användning av karta och kompass. Sprang inte på några (orienterings)minor, dvs. orienteringen gick nästan bomfritt!

[Klicka gärna på valfri bild för att se den och övriga bilder i större format.]